harenda

Wypoczynek zimowy w 2018 r. w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:    PROGRAM KOLONII ZIMOWYCH     KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA      OŚWIADCZENIE RODZICÓW      PODANIE DO KRUS

 Organizator kolonii zimowych UKS DYSTANS Niedźwiada posiada jeszcze kilka miejsc wolnych na turnus od 02.02.2018r. do 11.02.2018r. w Zakopanym ul. Harenda 27B http://www.helena.zakopane.biz/ - dla dzieci w przedziale wiekowym od 8 do lat 16, będących dziećmi rolników, których przynajmniej jedno z rodziców jest płatnikiem pełnej składki KRUS, pobiera rentę bądź emeryturę z KRUS.

Zainteresowanych prosimy o kontakt telefoniczny: 609536355