PLAN PÓŁKOLONII: Ogólny/zbiorczy plan półkolonii

Grupa I Michów Grupa II Niedźwiada  Grupa III Kock

"Wypoczynek letni w formie półkolonii w 2018 roku w ramach programu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 375,00 złotych na każdego uczestnika"