"Wypoczynek letni w formie kolonii w 2019 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 złotych na każdego uczestnika"

INFORMCJE O PRZEBIEGU KOLONII I GALERIE ZNAJDZIECIE NA NASZYM FACEBOOKU