Z przyczyn niezależnych od organizatora uległ zmianie termin kolonii letnich w Białym Dunajcu.

Za perturbacje przepraszamy.

Termin kolonii 15.07.2020r. - 23.07.2020r. 25.07.2020r. - 02.08.2020r.

Dokumenty do pobrania:

1.Karta kwalifikacyjna uczestnika

2.Oświadczenie rodzica

3.Podanie do KRUS

4.Co należy zabrać ze sobą w GÓRY:)

5.Ankieta

Więcej informacji w najbliższym czasie...