danuta

Wspomnienia z kolonii https://www.facebook.com/uks.niedzwiada.5

Karta kwalifikacyjna uczestnika 

Podanie do KRUS o wydanie zaświadczenia  

Ankieta

Zainteresowanych wpłaty za kolonie należy dokonać na numer konta: 68 8042 0006 0710 0143 2000 0010. Karty, potwierdzenie uczestnictwa w koloniach, ankiety należy wysłać na adres This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

DOKUMENTACJĘ PRZYJMUJEMY DO 28.06.2021r. (poniedziałek) do godziny 15.30. W razie niedostarczenia dokumentacji w w/w terminie udział wezmą następne osoby - które zostały wpisanena na  listę rezerwową

Więcej informacji w dniu jutrzejszym.

Godzina i miejsce wyjazdu zostanie podana w najbliższym czasie...

"Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 złotych na każdego uczestnika"