"Wypoczynek letni w formie kolonii w 2017 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 złotych na każdego uczestnika" 
Zajęcia świetlicowe.


Park rozrywki w Łebie.
Plaża w Jastrzębiej Górze.

INFORMACJE DLA RODZICÓW:

KARTA KWALIFIKACYJNA UCZESTNIKA WYPOCZYNKU

OŚWIADCZENIE RODZICÓW/PRAWNYCH OPIEKUNÓW

PODANIE DO KRUS

Opłaty za turnus kolonijny Chłapowo/Władysławowo, należy dokonać przelewem na konto: 68 8042 0006 0710 0143 2000 0010 BS Parczew Odział w Niedźwiadzie, 21-104 Niedźwiada. W nagłówku proszę umieścić wpis: opłata za obóz  letni, podać imię dziecka, miejsce zamieszkania, imię i nazwisko wpłacającego, nr.  telefonu. Można również dokonać wpłat osobiście u Janusza Kucharuka –Kock, Mariusza  Baranowskiego – Lubartów,  Arkadiusza Greguły – Lubartów. Zaświadczenia, rachunki, dowody wpłaty wydaje organizator na prośbę osób zainteresowanych.

 Dokumenty dostarczamy osobiście  ww. osobom lub wysyłamy na adres organizatora: Mariusz Baranowski ul. Lubelska 79/23, 21-100 Lubartów. Osoby zakwalifikowane telefonicznie w trybie pilnym proszone są o dostarczenie ww. dokumentów do organizatora.

Co należy zabrać nad morze