Dziękujemy organizatorom i wychowawcom za zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii. Młodzieży za wspaniałą postawę. Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego za dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży.

Wspomnienia po koloniach

Wieczór integracyjny

Wyjazd - zbiórka 31 lipca 2017 poniedziałek, TESCO Lubartów godzina 8.00, Kock 8.20.

Program kolonii