INFORMACJE KOLONIJNE

dokumenty do pobrania:

Karta kwalifikacyjna uczestnika

Oświadczenie - RODO

Program kolonii

Podanie do KRUSU

Co należy zabrać na kolonie!

Uzupełnione dokumenty należy w jak najszybszym czasie przekazać jednemu z koordynatorów wyjazdu: Matriuszowi Baranowskiemu, Arkadiuszowi Gregule, Januszowi Kucharukowi, Teresie Ochnio, Marcie Ostałowskiej, Justynie Tomickiej. O zakwalifikowaniu uczestnika na kolonie letnie decyduje kolejność zgłoszeń oraz złożenie pełnej dokumentacji do w/w osób.