WYJAZD 26.07.2021r. (poniedziałek)  godzina 9.30, Lubartów ul. Lubelska 84 -TESCO.

 

"Wypoczynek letni w formie kolonii w 2021 roku w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 złotych na każdego uczestnika"